คุณภาพ
  • คุณภาพ

    บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ไว้สำหรับบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย การล้างความสะอาดระบบ Boiler Cooling ที่ถูกต้องตามขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในการตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ

     
           
   

มาตราฐานการรับรองคุณภาพ

 

 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบบริหารคุณภาพ เพื่อที่จะรักษาคุณภาพสินค้า พร้อมทั้งพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันในธุรกิจอย่างสูง บริษัทจึงเลือกจัดสร้าง ระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001:2008 มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารคุณภาพ เพื่อรักษามาตรฐาน, พัฒนา รวมถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้า  โดยได้รับการรับรอง ระบบการจัดการคุณภาพ  ISO9001 : 2008 จาก UNTED REGISTRAR OF SYSTEMS ( URS )