งานบริการ
  • งานบริการ

    บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ไว้สำหรับบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย การล้างความสะอาดระบบ Boiler Cooling ที่ถูกต้องตามขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในการตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ

     
           
   

งานบริการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานและคุณภาพ

 

 

ห้องปฏิบัติการ บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด  ดำเนินการโดยทีมงานวิศวกร  ที่มีประสบการณ์  ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ ตาม มาตรฐานสากล และ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้บริการ ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน และคุณภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการบริการ การวิเคราะห์น้ำ น้ำดี และน้ำเสีย  และอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสิ่งแวดล้อม


ทางบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ในรายการทดสอบ pH, COD, TDS , SS , BOD ,  TNK , OIL GREASE และ ได้ผ่านการตรวจประเมิน GLP/DIW ในรายการ pH, SS จากโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรม โรงงาน ส่วนงานระบบบำบัดน้ำเสีย  ทางบริษัทฯ มีบริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำเสียงานบริการอื่นๆ

 

  1. รับล้างบอยเลอร์
  2. รับล้างคูลลิ่งและ condensor
  3. Chemical feeding unit.
  4. Safty certiciate for boiler.
  5. Laboratory Jar test waste water system