สินค้า
 • สินค้า

  บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด มีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ไว้สำหรับบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย การล้างความสะอาดระบบ Boiler Cooling ที่ถูกต้องตามขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในการตรวจคุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ

   

สารกรองต่างๆ

FILTER MEDIA
 • ทราย
 • คาร์บอน
 • แมงกานีส
 • เรซิ่น

เคมีสำหรับระบบน้ำ RO

Reverse osmosis chemicals
 • เคมีป้องกันตะกรันสำหรับเมมเบรนในระบบ RO
 • เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบท่อน้ำ RO

เคมีสำหรับลดความเหนียว

 • สารเคมีสำหรับลดความเหนียวของสีที่ใช้กับรถยนต์
 

เคมีสำหรับบอยเลอร์

 • เคมีป้องกันตะกรันใน  Boiler
 • เคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนใน  Boiler
 • เคมีป้องกันการกัดกร่อนใน Boiler (FC)
 • เคมีป้องกันการกัดกร่อนใน Boiler
 • เคมีป้องกันการกัดกร่อนในระบบ  condensate

เคมีสำหรับคูลลิ่ง (Cooling Tower, Evaporative)

Chemical for cooling water treatment
 • เคมีป้องกันตะกรันและสนิมในคูลลิ่ง (cooling)
 • เคมีป้องกันตะไคร่น้ำและเชื้อแบคทีเรียใน คูลลิ่ง (cooling)

เคมีสำหรับระบบน้ำเสีย

 • เคมีบำบัดน้ำเสีย
 • เคมีจับโลหะหนักในน้ำเสีย
 • โพลีเมอร์ประจุบวก
 • โพลีเมอร์ประจุลบ
 • โพลีเมอร์ปลอดประจุ
 

Cleaning chemical

 • น้ำยาทำความสะอาดที่มีกรด ที่มีสารยับยั้งการกัดกร่อนกรด
 • น้ำยาทำความสะอาดตัวแทนขดครีบอากาศ ตัวกรอง dewatering
 • สารทำความสะอาดกรดกัดกร่อนต่ำสำหรับทองแดงและวัสดุสแตนเลส

เคมีสำหรับ Chiller

Chemical for chiller water treament
 • เคมีป้องกันสนิมใน Chiller

Pulp & Paper mills chemical

 • สารเคมีเร่งการตกตะกอน
 • สารเคมีลดฟอง
 • สารเคมีป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
 

เคมี อื่นๆ

 • สารทำความสะอาดสำหรับเรซินแลกเปลี่ยนไอออนปนเปื้อนด้วยเหล็กออกไซด์
 • สารยับยั้งการกัดกร่อนสำหรับกระบวนการทำความสะอาดด้วยกรด
 • ครีมเคลือบผิวสำหรับวัสดุเหล็กและทองแดงหลังจากทำความสะอาดกรด