บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด ก่อตั้งวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายเคมีภัณฑ์บำบัดน้ำในระบบหม้อไอน้ำ ( Boiler ) ระบบหล่อเย็นแบบเปิด ( Cooling ) ระบบหล่อเย็นแบบปิด ( Chiller ) ระบบบำบัดน้ำเสีย ( waste water ) สารกรองน้ำ ( filter media ) โดยใช้สารเคมีคุณภาพจากประเทศอังกฤษ อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น และภายในประเทศไทย ให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างครอบคลุม ทั้งบริการล้าง ทำความสะอาด การตรวจเช็ค และการออกเอกสารรับรองให้กับลูกค้าโดยวิศวกร...
 

สารกรองต่างๆ

 

อ่านเพิ่มเติม

เคมีสำหรับบอยเลอร์

 

อ่านเพิ่มเติม

เคมีสำหรับคลูลิ่ง

 

อ่านเพิ่มเติม
 

ห้องปฏิบัติการ บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด ดำเนินการโดยทีมงานวิศวกร ที่มีประสบการณ์ ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ ตาม มาตรฐานสากล และ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้บริการ ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน และคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการบริการ การวิเคราะห์น้ำ น้ำดี และน้ำเสีย และอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสิ่งแวดล้อม...